For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

CIM

CIM - Helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap

Du kan hverken sikre deg mot overraskelser eller eliminere all risiko – men du kan forberede deg på å takle det som kommer.

 

Med gode risiko- og sårbarhetsanalyser kan man til en viss grad forutse hvilke hendelser din virksomhet kan rammes av. Ingen hendelser er like, og man vet ikke på forhånd når noe skjer. Det er derfor viktig å ha så gode og oppdaterte planer som mulig – før det skjer.

 

CIM er et helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap. Vi sier at det er et helhetlig system fordi det støtter alle prosesser i beredskap:

 

  • Med CIM skaper du BEVISSTHET i virksomheten, om risikoer dere står ovenfor, hvilke rutiner og prosedyrer dere må forholde dere til, krav fra det offentlige og/eller uskrevne krav
  • Dere kan bygge SIKKERHET og TRYGGHET gjennom å samle planverk, ha tiltakskort og rutiner klare. Alle involverte har en dedikert rolle om uventet oppstår, og alle vet hva de skal gjøre, hvem de kan og skal kontakte, og hvilke ressurser som er tilgjengelige
  • Dere har HÅNDTERINGSEVNE til å arbeide strategisk med hendelsen som oppstår, siden alle parter har sine dedikerte oppgaver og gjøremål. Alt arbeid blir loggført og er sporbart. Dere har ett system som tar hånd om alle funksjoner i håndtering av en hendelse
  • Når dere kommer i normaliseringsfasen er alt dere har gjort logget og tatt vare på – slik at dere kan jobbe med læring og FORBEDRING.

CIM er modulbasert, og ingen CIM er lik. Vi har rundt 40 aktive moduler. Noen moduler, slik som Informasjonstavler og Oppgaver brukes av omtrent alle av våre kunder, mens flere er laget for, og brukes kun av en kunde. Forskjellige kunder kan bruke samme modul for å dekke ulike behov. Under er en oversikt over de mest bruke modulene i CIM. Trykk på en modul for å lese mer.

 

Ta kontakt med oss hvis du er nysgjerrig eller ønsker mer informasjon. CIM kan skreddersys til ditt behov. Sammen finner vi ut hva vi skal fylle din CIM med.

Del på

Moduler i CIM

Se flere