For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Krisehåndtering

Oversikt
Del på

Digital krisehåndtering

Når en krise plutselig oppstår, vil du gjøre alt for å begrense skadevirkningene. Måten du håndterer krisen på er helt avgjørende for hvor hardt den rammer arbeidsplassen din. CIM bistår deg i alle deler av krisehåndteringen og hjelper deg til å reagere raskt med riktige tiltak i rett rekkefølge. Dette er helt avgjørende for hvordan virksomheten evner å komme tilbake til normalsituasjonen.

 

God krisehåndtering med CIM

 

Krisehåndtering i CIM

 

Effektiv og god krisehåndtering forutsetter at dere som leder arbeidet har korrekt informasjon og oversikt over situasjonen; at dere kan ta raske beslutninger; at tiltakene kommuniseres raskt til folkene som skal utføre dem og at både media og pårørende får den informasjonen de trenger. CIM er skreddersydd for å passe til den virksomheten du jobber i, og alt arbeid i kriseledelsen baserer seg på funksjonene og strukturen i krisestøtteverktøyet.

 

-> Les mer om krisehåndtering på beredskapsbloggen.no

 

Hva sier myndighetene om krisehåndtering?

I Norge jobber alle offentlige myndigheter etter følgende prinsipper for håndtering av en krise (Stortingsmelding nr 29, 2011-2012: «Samfunnssikkerhet»):

 

  • Ansvarsprinsippet: den som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon har også ansvar for å håndtere uønskede/ekstraordinære hendelser og kriser på det samme området.
  • Likhetsprinsippet: den organiseringen man opererer med til daglig, og den organiseringen som benyttes under uønskede/ekstraordinære hendelser og kriser, skal være mest mulig lik.
  • Nærhetsprinsippet: uønskede/ekstraordinære hendelser og kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.
  • Samhandlingsprinsippet: Enhver har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

-> Beredskapsbloggen: Nasjonale prinsipper for sikkerhets- og beredskapsarbeid

 

Fylkesmannen, som er regjeringens representant i fylkene, skal bidra til samhandling og samarbeid, og sørge for at fylkets samlede ressurser blir brukt dersom en større hendelse eller krise truer.

 

-> Last ned oversikt over prinsippene for sikkerhets- og beredskapsarbeid

 

Prinsippene for sikkerhet og beredskap

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du ønsker å lese deg opp på faglige artikler knyttet til krisehåndtering, anbefaler vi å se nærmere på beredskapsbloggen.no. Der lanserer vi ukentlig nye artikler knyttet til sikkerhet og beredskap, og tar for oss alt fra risikoanalyser, beredskap og kvalitetsstyring med mer.