For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Media og krisekommunikasjon

Oversikt
Del på

Håndter krisekommunikasjonen i CIM

Når krisen er et faktum, opplever de fleste kommunikasjonsmedarbeidere, at man har tilgang på altfor lite informasjon. Mediepresset er enormt, og mediene forventer klare og presise svar umiddelbart. For å møte disse forventningene og følge virksomhetens mål og strategier, er det viktig å være forberedt og opptre så strukturert og korrekt som mulig, i forhold til kommunikasjonsavdelingen sin rolle i kriseorganisasjonen.

 

Vær forberedt på uønskede hendelser

Med CIM kan virksomheten din utvikle og vedlikeholde sine kommunikasjons-strategier og -planer, og koble dem med sjekklister og prosedyrer. Dette gir grunnlag for god oversikt og enhetlig håndtering av den daglige informasjonen, og skaper god overgang til hvordan man møter media og presse under en krise eller uønsket hendelse. CIM er et effektivt verktøy for loggføring av henvendelser fra media, både i det daglige og under kriser. Verktøyet skaper en god oversikt for oppfølging og prioritering, slik at kommunikasjonsavdelingen på en enkel måte kan registrere henvendelser fra media og eventuelt anmode om bistand. Utdrag av viktig informasjon kan publiseres på informasjonstavler, facebook, twitter og virksomhetens intra- og internettsider.

 

-> Les mer om krisekommunikasjon på beredskapsbloggen.no

 

Ivaretagelse av omdømme

En god krisekommunikasjonsplan hjelper deg å ivareta omdømmet. En organisasjon som er forberedt, koordinert og trent på å håndtere det verst tenkelige scenario har evne til å ivareta virksomhetens interesser under kommunikasjonskriser eller andre hendelser som truer virksomheten.

 

En god krisekommunikasjonsplan gir deg håndteringsevne

En helhetlig beredskapsplan for din organisasjon må inneholde en strukturert plan for kommunikasjonsavdelingen, med rolleavklaringer, prosedyrer, rutiner og sjekklister som gir kommunikasjonsavdelingen håndteringsevne i krisesituasjoner.

 

CIM er et samhandlingsverktøy under kriser. Det er derfor viktig at kommunikasjonsavdelingen benytter samme verktøy som kriseledelsen, krisestab, HR-avdeling med ansvar for berørte og pårørende og salgs- og markedsavdelingen. Med CIM kan du starte arbeidet på sengekanten og delta virtuelt eller gjennom telefonkonferanse. Som leder av kommunikasjonsavdelingen kan du i CIM delegere arbeidsoppgaver, rapportere status på arbeidet og oppdatere kriseledelsen på utviklingen i media.

 

Planverk krisekommunikasjon i CIM

 

Medieloggen

Både i daglig håndtering av henvendelser fra media, kunder og andre interessenter, og i krisesituasjoner er medieloggen et verktøy som støtter opp under organisering av ansvar og informasjonsdeling. Her kan du loggføre alt fra spørsmål og svar til aksjoner som er planlagt eller gjennomført, i hensikt å styrke organisasjonens evne til samhandling under kriser. Andre i organisasjonen kan gis innsyn til hele eller deler av informasjonsbildet i sitt arbeid.

 

Presseregister og budskapsdatabank

Når virksomheten din bruker medieloggen i den daglige mediehåndteringen, lager CIM et strukturert register av redaksjoner og journalister med nødvendig kontaktinformasjon. Dermed har virksomheten et godt utgangspunkt for å forenkle fremtidig registrering, og for å kunne være mer målrettet i kommunikasjon med media. I tillegg kan virksomheten din utarbeide og lagre en budskapsdatabank med talepunkter og offisielle uttalelser for bruk når situasjonen tilsier det.

 

Integrert nyhetsovervåkning

CIM kan integreres med tjenester for nyhetsovervåkning, med mulighet for loggføring og oppfølging. Gjennom RSS-feeds kan CIM også vise sakene som virksomheten din har publisert på eget intra- og internett.

 

Aktivitets- og kommunikasjonskalender

CIM gjør det mulig for virksomheten å planlegge å holde oversikt over lokale, regionale og sentrale aktiviteter. Oppdatering og vedlikehold av ulike aktivitetslister og kalendere kan skje på alle nivå i organisasjonen, samtidig som disse kan sammenstilles og publiseres for brukere utenfor CIM.

 

Kalenderoversikt i CIM

 

CIM gir deg:

  • Oversikt over daglige henvendelser med oppfølgingsbehov
  • Et verktøy for utvikling og vedlikehold av krisekommunikasjonsplaner
  • Oppdatert planverk og gode rutiner
  • Oppdatert kontaktregister for hele virksomheten og pressekontakter
  • Tilgjengelig budskapsdatabank
  • Oversikt over kommunikasjonsaktivitetene, i det daglige og under hendelser
  • Et effektivt verktøy for informasjon og kommunikasjon med interessenter (lenke til varsling)

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du ønsker å lese deg opp på faglige artikler knyttet til media og krisekommunikasjon, anbefaler vi å se nærmere på beredskapsbloggen.no. Der kan du blant annet lese om hvordan du kan styrke bedriftens omdømme under en krise.