For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kvalitetsstyring og sikkerhet

Oversikt
Del på

Kvalitet og avvikshåndtering

Vi ønsker hele tiden å gjenta det som gir gode resultater og unngå å gjøre samme feil flere ganger. Organisasjonens evne til å lære og forbedre seg er avhengig av gode rutiner og struktur for kvalitet og sikkerhet. CIM gir deg denne strukturen og hjelper deg med å etablere gode rutiner og klargjøre ansvar.

 

Kvalitet og sikkerhet med CIM:

 • Beskrive og visualisere virksomhetens arbeidsprosesser, prosedyrer og rutiner
 • Lage og vedlikeholde sjekklister og maler
 • Integrasjon med intranett for å gjøre informasjonen om prosedyrer og rutiner lett tilgjengelig for alle medarbeidere
 • Versjonshåndtering av prosedyrer og rutiner
 • Full dokumenthåndtering med versjonskontroll
 • Endringslogg for prosedyrer, rutiner og dokumenter
 • Lese- og skrivetilgang som styres på dokumentnivå
 • Rapportere, følge opp, dokumentere og lukke avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag.
 • Prosesser og møter som er en del av HMS- og kvalitetsarbeidet kan dokumenteres og distribueres
 • Lage statistikk og rapporter fra systemet
 • Utarbeide og sende ut spørreundersøkelser til enkeltpersoner eller grupper
 • Sikker lagring og behandling av data

 

Kvalitet og sikkerhet i CIM

 

-> Les mer om kvalitet og sikkerhet på beredskapsbloggen.no

 

Personellsikkerhet og datasikkerhet

Er du opptatt av sikkerhet må du ha kvalitet i arbeidet. Er du opptatt av kvalitet har du forutsetning for å jobbe godt med sikkerhet. I CIM forener du disse holdningene for å skape trygghet rundt alt det du og dine medarbeidere foretar dere.

 

Formålet med å ha gode rutiner og en god struktur rundt kvalitet og sikkerhet, er at deres egen informasjon og egen eiendom blir tatt godt vare på. Personellsikkerhet og datasikkerhet er kritiske faktorer i denne sammenhengen, og CIM ivaretar dette akkurat slik det passer din organisasjon. All datautveksling og -lagring foregår på sikre servere i Norge.

 

Kvalitet og sikkerhet i ulike bransjer

Det er mange ulike tilnærminger til hvordan man jobber med kvalitet og sikkerhet. Vår erfaring er at sluttresultatet blir best når utgangspunktet er organisasjonens verdikjede og hvordan virksomheten fungerer i dag. I tillegg er det viktig å avklare om det er spesifikke krav som skal innfris, samt hvilken forankring dette arbeidet har i resten av organisasjonen.

 

I enkelte bransjer er det egne standarder som kan være viktige å forholde seg til. I andre sammenhenger er det de internasjonale ISO-standardene som legger lista for arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

 

Slike standarder skal sikre at

 • virksomheten drives på en god og forutsigbar måte
 • det som virksomheten skal levere blir gjort med tilstrekkelig presisjon og kvalitet
 • at mottakerens behov blir ivaretatt

-> Se noen av de vi jobber med på vår referanseoversikt

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du ønsker å lese deg opp på faglige artikler knyttet til kvalitetsstyring og sikkerhet, anbefaler vi å se nærmere på beredskapsbloggen.no. Der lanserer vi ukentlig nye artikler knyttet til sikkerhet og beredskap, og tar for oss alt fra risikoanalyser, beredskap og krisehåndtering med mer.