For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Risiko

Oversikt
Del på

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Fantasi og forestillingsevne, er de viktigste forutsetningene for å kartlegge risiko. Kan du tenke deg hva som kan ramme bedriften din av uønskede hendelser, er du på vei til å lage deg et risikobilde. CIM og CIM Risk hjelper deg til å gjøre dette bildet komplett og bidrar til at alle ansatte skjønner hva som kan ramme dere.

 

Risikoanalyse i CIM

 

Slik kan CIM bidra til å øke risikoforståelsen:

 • Kartlegge og beskrive risiko - Hva kan gå galt hos oss?
 • Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
 • Skape et risikobilde
 • Se ulike alternativer og løsninger
 • Klargjøre hvilken effekt de ulike tiltakene har på risiko
 • Velge ulike løsninger og tiltak i planleggingsfasen
 • Styre virksomheten med bakgrunn i risikobildet

Denne risikoanalysen er grunnlaget for hvordan dere jobber videre med sikkerhet og beredskap på din arbeidsplass. CIM har all den funksjonaliteten som trengs for å gjøre dette på en grundig og systematisk måte, og tilfredsstiller kravene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) stiller i sin veileder.

 

CIM tilbyr sikker lagring og behandling av data i våre egne datasentre som er plassert i Norge.

 

-> Les mer om risiko på beredskapsbloggen.no

 

Hva slags risiko gjelder for din virksomhet?

Forskjellige typer virksomheter jobber systematisk og langsiktig med risikokartlegging knyttet til seg og sitt. CIM er et meget velegnet verktøy til eksempelvis å kartlegge:

 

 • Strategisk risiko
  • Oppkjøp/sammenslåing
  • Teknologi
  • Konkurrenter
  • Politiske forhold
  • Rammefaktorer
 • Finansiell risiko
 • Markedsrisiko
 • Økonomisk risiko
 • Operasjonell risiko
  • Ulykkeshendelser
  • Villede handlinger
  • Personalmessige forhold
  • Juridiske forhold

Risikoanalyse i CIM

 

Hva sier myndighetene om risiko?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet innen risiko og sårbarhet i Norge, og samarbeider med mange fagetater for å fremme, tilrettelegge og være en pådriver for økt kompetanse innen dette fagområdet. DSB utgir også årlig Nasjonalt risikobilde (NRB) som en viktig kilde til økt kunnskap og bevissthet om relevante risikoforhold.

 

Kommunene er pålagt gjennom forskrift om kommunal beredskapsplikt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for sin sektor.

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du ønsker å lese fagartikler knyttet til risiko, anbefaler vi et besøk på beredskapsbloggen.no. Der vil du ukentlig finne nye artikler knyttet til sikkerhet og beredskap, eksempelvis artikkelen som omtaler nasjonalt risikobilde 2015 og hva DSB sier skoleskyting.