For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Varsling og mobilisering

Effektiv varsling fra mobile enheter

CIM varsling fra mobilI 1975 ventet NRK fem timer med å varsle «Tretten-ulykken» i påvente av at de pårørende ble varslet. I januar 2004 fikk vi raskt bilder av journalister som banket på skroget av den kantrede båten Rocknes. I dag vil den første informasjonen mest sannsynlig komme på sosiale medier fra de som involvert eller i nærheten av en hendelse. Hvordan skal vi klare å innfri kravene til korrekt og oppdatert informasjon uten selv å være raskt på banen?

 

De fleste organisasjoner har i dag ringelister og varslingslister av varierende kvalitet for å kontakte egne ansatte, kunder og øvrige omgivelser. Å informere og "mobilisere" egen organisasjon tar ofte lang tid i en kostbar tidsfase i krisehåndtering.

 

-> Beredskapsbloggen: Effektiv varsling ved uønskede hendelser

 

Rask og enkel håndtering av meldinger

Hvordan vil du varsle dine brukere eller kunder ved bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, datanettverk eller kritiske IT-tjenester, og hvordan kommunisere internt og eksternt på en mest mulig effektiv og formålstjenlig måte? Hva er konsekvensen av at mye kommunikasjon går via telefon og epost uten at det arkiveres eller lagres? Og hva er konsekvensen av at sentrale deler av denne kommunikasjonen ikke tilflyter organisasjonen? Og hvordan kobles kommunikasjonen til den øvrige håndteringen av en sak eller hendelse?

 

Forhåndsdefinerte maler og skjema

I en krisesituasjon er tid en kritisk faktor. Med CIM kan du med to tastetrykk sende ut forhåndsdefinert meldinger til forhåndsdefinerte mottakere på forhåndsdefinerte kanaler. Det er enkelt å lage maler og skjema som kan hentes frem og benyttes ved utsending av meldinger. Dette forenkler prosessen med å skrive og kvalitetssikre meldingene, og er en god sjekkliste for den som skriver meldingen. Har du kritiske varslinger kan slike maler kobles til en knapp i brukergrensesnittet.

 

Oppdaterte varslingslister

CIM har verktøy for å vedlikeholde og oppdatere varslingslister for e-post, SMS og telefon fra andre interne systemer, slik at du slipper krevende og dobbelt vedlikehold. Tilkoblet en tjeneste via internett kan du sende den samme meldingen som e-post, talemelding eller som SMS til et stort antall mennesker i løpet av kort tid, eller publisere samme melding til Twitter og / eller Facebook.

 

Tiltakskort varsling i CIM

 

Rask oversikt over respons

Tjenesten har flere ulike responsalternativer og logger responsen slik at avsenderen har full oversikt over resultatet av varslingen. Med CIM kan du raskt informere og få tilbakemeldinger på mottak og eventuell bekreftelse på oppmøte i ulike arbeidsgrupper. For meldinger som sendes ut som sms, talemelding eller e-post, kan meldingsmottakeren sende svar tilbake på forhåndsdefinerte svar-alternativer. Eksempelvis kan svar-alternativ på talemelding være at tastetrykk «1» på telefonen indikerer at mottakeren kan være tilgjengelig umiddelbart, tastetrykk «2» indikerer at mottakeren er tilgjengelig innen 3 timer, og tastetrykk «3» er et svar om at mottakeren ikke er tilgjengelig.

 

I tillegg til de inngående og utgående meldinger, kan systemet sette opp en konferansesamtale, enten umiddelbart eller til et definert tidspunkt, og hvor oppsettet av selve samtalen loggføres som en aktivitet.

 

Meldingslogg

Alle disse meldingene lagres i systemet og kan kobles til en enkelt sak eller hendelse. Det lagres også leverings-bekreftelser i systemet for hver enkelt melding. Dermed er det full oversikt over utsendte meldinger og meldings-mottakere med status på meldingen. I meldingsloggen får du også statistikk på ulike responsverdier og oversikt over hvilke varslingslister som er benyttet.

Under hendelser kan man etablere nye varslingslister basert på responsverdier, for å spisse budskapet inn mot ulike mottakergrupper.

 

Mobil tilgang uavhengig av tid og sted

CIM er tilgjengelige på alle mobile plattformer, slik at varsler og meldinger enkelt kan håndteres fra mobile enheter. Dette gir stor grad av fleksibilitet og hurtighet på meldings-funksjonalitet. Forestill deg følgende; Uavhengig av tid og sted tar du opp telefonen og trykker på alarmknappen i CIM for å sende ut et kritisk varsel på 1-2-3.

 

Mobild dasboard i CIM

 

Befolkningsvarsling

Dersom det er ønskelig med varsling av en større gruppe eller mengde personer, kan systemet brukes til å varsle grupper av personer eller til befolkningsvarsling innen ulike geografiske områder (adressebasert eller lokasjonsbasert varsling). Denne varslingsfunksjonaliteten kan settes opp slik at det automatisk går ut varsel på sms, tale og/eller e-post ut fra forhåndsdefinerte distribusjonslister ved iverksetting av et gitt tiltak.

 

Posisjonsbasert varsling

I CIM kan du sende meldinger til alle brukere og kontaktpersoner som er registrert eller benytte muligheten til å importere mottakerlister fra andre interne systemer (LDAP, CSV, XML, XLSX/XLS støttes). Mottakere kan velge å gjøre seg synlig på kart for operatør av brukerpanelet i CIM. Både mottaker og operatør kan initere kryptert webchat. Operatør kan benytte meldingsfunksjonaliteten i CIM til å sende informasjon til geografisk lokaliserte mottakere/grupper eller enkeltpersoner. Sammen med tilgang på ulike karttjenester og bakgrunnskart kan dette være med på å gi bedre situasjonsforståelse.

 

Bruk av kart under krisehåndtering i CIM

 

Varsling og meldingshåndtering i CIM gir deg:

 • Mulighet til å:
  • varsle og informere ansatte
  • kalle inn eksterne ressurser
  • sende ut viktig informasjon til kunder og leverandører
  • kalle inn til kritiske møter og telefonkonferanser
 • Raskere og bedre informasjonsflyt
 • Spart tid, når tid er kritisk
 • Større trygghet, når krisen er et faktum
 • Raskere tilgang til ressurser
 • Økt situasjonsforståelse
 • Bedre håndteringsevne
 • Et kostnadseffektivt verktøy som kan brukes i daglig drift, for eksempel til innkalling av ekstravakter eller under stille evakuering ved brann eller andre hendelser

 

Fagartikler om varsling og mobilisering

Om du ønsker å lese fagartikler knyttet til varsling og mobilisering, anbefaler vi et besøk på beredskapsbloggen.no. Der vil du ukentlig finne nye artikler knyttet til sikkerhet og beredskap, eksempelvis artikkelen som tar for seg effektiv varsling ved uønskede hendelser.