For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Varsling og loggføring med CIM

CIM C3

Når det uventede skjer, er det for sent å planlegge. Med god beredskap kan man begrense skadeomfanget, slik at de involverte ivaretas, og at virksomheten ikke kommer svekket ut av situasjonen. I CIM C3 har vi samlet 10 år med erfaring fra utvikling, implementering, drift og support av CIM knyttet til krisehåndtering. CIM C3 passer for deg som har behov for et enkelt varsling- og loggsystem under kriser.

 

Varsling og loggføring under kriser

Moderne krisehåndtering stiller helt andre krav til deg som ansvarlig. Digital kommunikasjon har gjort det krevende å være først ute med informasjon i en krisesituasjon, noe som får ringvirkninger om du i tillegg er dårlig forberedt. Ved hjelp av et system som gir deg muligheten til å være i forkant, øker sannsynligheten vesentlig for å lykkes med selve håndteringen. Du har beredskapsplanen klar, du har forberedt alle sjekklister og tiltakskort og samtidig trent beredskapsorganisasjonen. Med ett har du gjort håndteringen litt enklere for deg selv og de øvrige involverte.

 

CIM C3 gir deg:

De fleste organisasjoner har i dag manuelle ringe- og varslingslister av varierende kvalitet, for å kontakte egne ansatte, myndigheter og andre berørte. Det å informere og mobilisere egen organisasjon tar ofte lang tid. CIM C3 har verktøy for å vedlikeholde og oppdatere varslingslister for e-post, SMS og talemeldinger. Med CIM C3 kan du også sende meldinger til et stort antall mottakere i løpet av kort tid. Det er flere ulike responsalternativer, og responsen loggføres, slik at avsenderen har full oversikt over resultatet av varslingen og dermed oversikt over dine ressurser.

 

  • Full oversikt gjennom loggen

Grunnlaget for all informasjonshåndtering og bearbeiding i CIM C3, er loggen. Loggføring skjer automatisk utfra forhåndsdefinerte parametere. Dette frigjør tid og kapasitet for dem som skal lede håndteringen, og sikrer at viktige detaljer ikke går tapt når mange aksjonspunkter foregår samtidig. For loggfører er det enkelt å loggføre og oppdatere informasjon, slik at du er sikret en komplett oversikt.

 

  • Trygghet for at du jobber i henhold til beredskapsplanen

Beredskapsplanen kan defineres gjennom sjekklister og tiltakskort, og gjøremål som ikke er forhåndsdefinert kan tildeles som oppgaver. Status på utførte aksjoner og oppgaver loggføres, noe som gir god sporbarhet underveis, men også i etterkant til bruk i evalueringen. Sjekklistene er tilpasset de enkelte funksjonene, noe som gir den enkelte avgrensede oppgaver knyttet til sitt ansvar.

 

E-bok Hvordan skrive beredskapsplan

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Har du behov for utvidet funksjonalitet og mer fleksibilitet, anbefaler vi krisestøtteverktøyet CIM eller styringssystemet for kvalitet, sikkerhet og beredskap, CIM+.

Om du  lurer på hvordan våre kunder jobber med krisehåndtering ved bruk av våre produkter vil vi anbefale å lese noen av våre referansetekster.

 

Til slutt vil vi anbefale en runde innom beredskapsbloggen.no for en nærmere oversikt over relevante artikler knyttet til blant annet krisehåndtering.