For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Arrangementshåndtering i CIM

CIM Event

Er du og din kommune, som har godkjent ett eller flere arrangement, sikker på at kapasiteten hos offentlige aktører som politi, brann og helse er tilstrekkelig ved uønskede hendelser? Vet du om arrangørene har gjennomført nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser? Og har du den fulle oversikten over risikoen på og hvilke arrangement som til enhver tid pågår?

 

I samarbeid med Midtbyen Management, Trondheim kommune og Lillehammer kommune har vi utviklet CIM Event og bygd en løsning for kommuner og andre med behov for god arrangementstyring.

 

Arrangementstyring

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sier i sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer at «Alle arrangementer er unike, men de fleste har som regel minst to ting felles. De skal skape gode opplevelser for alle involverte, samtidig som de samler relativt mange mennesker på begrensede arealer. Dette gjør at de medfører en viss risiko for at små eller store hendelser kan få uønskede konsekvenser.

 

En god opplevelse er en trygg opplevelse. Dette krever grundig og detaljert planlegging, hvor hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å» Med dette i bakhodet har vi utviklet CIM Event, og tilbakemeldingene fra de som har tatt i bruk løsningen har vært utelukkende positive.

 

Mange kommuner ønsker å trekke flere store arrangement til sin kommune og region, for å gjøre seg mer attraktiv for innbyggere, turister og øvrige besøkende. Det er derfor viktig å legge til rette for at arrangører, grunneiere og det offentlige enkelt kan søke, behandle og godkjenne trygge arrangement for publikum.

 

Oversikt over arrangementer i CIM

 

Effektiv samhandling gjennom CIM Event

 • Gjennom portalen får offentlige aktører som politi og brann muligheten til å motta søknader, risikovurderinger og påtegnede kart fra arrangørene.
 • Offentlige aktører kan saksbehandle og har mulighet for å gi tilbakemelding umiddelbart, med eventuelle krav til endringer.
 • Kommunen får en enklere koordinering og fullstendig oversikt over arrangementer og tilhørende risiko
 • Kommunen får et kontrollpunkt for å se at arrangørene har innhentet nødvendig godkjennelse fra de ulike aktørene før arrangementet innvilges godkjenning.
 • Grunneiere får gjennom portalen synliggjort sine arrangementssteder
 • Grunneiere får varsel når arrangører søker arrangement på lokasjon. Tilbakemelding om status på lokasjon gis i løsningen direkte.
 • På toppen av dette vil en gjennom kommunens DSB-CIM til enhver tid ha oversikt over pågående arrangementer, med tilhørende risikovurdering utført av arrangører i CIM Event. Kommunen kan dermed sammenstille arrangementsrisiko opp mot risikobilde i perioden. Eksempelvis ekstremvær, flomvarsel, terrortrusler etc.

Gjennomføring av risikoanalyse i CIM

 

CIM Event gir deg som arrangør:

 • Veiledning i søknadsprosessen og hjelp til å få godkjent ditt arrangement.
 • Anledning til å administrere alle dine arrangement på et sted.
 • Mulighet for gjenbruk av arrangementsdata i søknader til de ulike offentlige aktørene.
 • Mulighet til å gjennomføre risikovurderinger.
 • Sjekklister og oppsett for distribusjonslister.
 • Støtte til planarbeid

Registreringsskjema i CIM Event

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du ønsker å lese om hvordan The Tall Ships Races gjennomførte Europas største gratis familiefest i 2015, anbefaler vi et besøk her. Om du samtidig lurer på hvordan våre kunder jobber med sikkerhet og beredskap ved hjelp av våre produkter vil vi anbefale å lese noen av våre referansetekster.

 

Til slutt vil vi anbefale en runde innom beredskapsbloggen.no for en nærmere oversikt over relevante artikler knyttet til blant annet arrangementstyring. Vi anbefaler spesielt artikkelen om arrangementssikkerhet hvor vi stiller spørsmålet: trenger vi terrorberedskap på norske festivaler?