For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kvalitet, sikkerhet og beredskap - CIM

CIM+

CIM+ er verktøyet som setter deg i stand til å styre arbeidet med kvalitet, sikkerhet og beredskap på en strukturert og helhetlig måte. Godt implementert vil du ha kontroll på risiko i dine arbeidsprosesser og trygghet for at din virksomhet jobber i samsvar med krav, lover og regler for å oppnå virksomhetens mål.

 

Styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap

Et styringssystem skal være basert på kunnskap hentet fra eksterne og interne krav, beste praksis, lang erfaring og sunn fornuft. Styringssystemet bør således være det viktigste verktøyet for å sikre at virksomheten

 

 • har en formålstjenlig organisasjon som er ansvarsbevisst, selvdrivende og effektiv
 • tilfredsstiller aktuelle lovpålagte og standardiserte bransjekrav
 • forstår både eksisterende og potensielle kunders krav, behov og forventninger til leveranse
 • bygger kultur som sikrer en felles forståelse for mål og skaper motivasjon og involvering i alle ledd for oppnå dem
 • har systematiserte og fornuftige prosesser som bidrar til å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv og formålstjenlig måte
 • systematisk og kontinuerlig reviderer organisasjonen og virksomheten slik at den forbedrer seg
 • har et best mulig grunnlag for å treffe veloverveide beslutninger

Styringssystemet skal være et levende system som er under kontinuerlig utvikling og forbedring, og skal til enhver tid gjenspeile virksomheten slik den er på det gitte tidspunkt. Med CIM+ får du systematisert dette - alt i ett system!

 

CIM+ gir deg:

 • Et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISO 27001)
 • Risikostyringssystem - CIM Risk (ISO 31000)
 • Kvalitetsstyring (ISO 9001)
 • Dokumentflyt og dokumentstyring, med varsling om revisjon og kontroll av innhold.
 • HMS avvikshåndtering
 • Beredskapsplanlegging, herunder
  • Planmodul
  • Sjekklister og tiltakskort.
  • Vaktlister og distribusjonslister for varsling og mobilisering av ressurser.
 • Øvingsplanlegging, gjennomføring (dreiebok) og dokumentasjon av trening og øvelser.
 • Gjennomføring og dokumentasjon av kompetanse- og personkontroll (Kvalifikasjoner, autorisasjoner, sikkerhetsklareringer, sertifikater, kurs og kompetanse).
 • Hendelse- og krisehåndtering - CIM.
 • Krisekommunikasjon og mediehåndtering.
 • Etablering av situasjonsbilde med informasjonstavler, situasjonsbilder, kart og sporingsløsninger.
 • Integrasjoner med telefonisystemer, interne HR systemer, ansatt og brukerregister, passasjerlister, bookingsystemer med mer.

E-bok Hvordan øve og trene beredskap

 

CIM+gir deg mulighet for kostnadseffek­tivt å kunne utføre forberedelser, planlegging, trening og øvelser, slik at din organisasjon til enhver tid er forberedt på det uventede. Det handler om å vite hva som kan skje deg og at du har trygghet for og evne til å håndtere enhver situasjon på best mulig måte, for å sikre dine verdier. CIM+ er for deg som tar beredskap på alvor – et strategisk valg om kontroll!

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du lurer på hvordan våre kunder jobber med bruk av våre produkter vil vi anbefale å lese noen av våre referansetekster.

 

Til slutt vil vi anbefale en runde innom beredskapsbloggen.no for en nærmere oversikt over relevante artikler knyttet til sikkerhet- og beredskapsfaget.