For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Risiko- og sårbarhetsanalyser i CIM

CIM Risk

Ingen kan hindre at kritiske situasjoner oppstår, men med gode risiko- og sårbarhetsanalyser kan man i større grad forutse hvilke hendelser en virksomhet kan bli rammet av. CIM Risk er et web-basert og intuitivt hjelpemiddel som gir kontinuerlig oppdatert oversikt over uønskede hendelser, samt iverksatte og planlagte tiltak for hele analyseområdet.

 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er blant de viktigste instrumentene for en virksomhets risikostyring, og mange virksomheter har gjennom lov og forskrift krav til gjennomføring og oppfølging av disse.

 

 • CIM Risk følger standarden for risiko og sårbarhetsanalyse utarbeidet av DSB, og er i dag standard verktøy for alle norske kommuner, fylkesmenn og for alle sivilforsvarsdistrikt.
 • CIM Risk gir god mulighet for å etterleve DSB sin veileder for helhetlig kommunal ROS.
 • Med CIM Risk kan du etterleve NS5814, NS5832 og ISO-standarden 31000.

Å utarbeide ROS-analyser krever innsamling og bearbeidelse av store mengder data, Disse eksisterer ofte bare på papir eller i separate datafiler, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over informasjonsmengden. Med CIM Risk forenkles derimot dette arbeidet radikalt i forhold til de tradisjonelle metodene. Så snart data er lagt inn, viser CIM Risk nåsituasjonen med faregrad og konsekvens, hvor det videre kan vurderes ulike tiltak og kost/nytte-effekten av disse. Situasjonsbildet oppdateres fortløpende og resultatene av analysene visualiseres i risikomatrisen. Iverksatte tiltak kan også evalueres gjennom CIM Risk i etterkant.

 

Risisko- og sårbarhetsanalyser gjennomført i CIM

 

Manglende analyser

Til tross for pålegg gjennom lover og forskrifter er det fortsatt svært mange som ikke har gjennomført og dokumentert sine analyser. Svært ofte er det også slik at ROS-arbeidet lider under manglende forankring og forståelse fra organisasjonens øverste ledelse, og gjennomførte analyser mangler oppfølgning gjennom tiltak, planer, gjennomføring og evaluering av disse. Om dette er status også i din virksomhet, kan vi anbefale denne artikkelen om skoleskyting, og hvordan kommuner nå jobber ved hjelp av VTS-modellen (verdi, trussel og sårbarhet). Det kan forhåpentligvis fungere som drahjelp for de som fortsatt er i tvil om verdien av slike analyser og påfølgende tiltak.

 

CIM Risk gir deg:

 • Mulighet til å gjennomføre alt fra overordnede risikovurderinger til detaljerte systemanalyser
 • Mulighet til å aggregere risiko på tema og organisasjonsstruktur
 • Mulighet til å koble risiko til prosesser og rutiner i ditt kvalitetssystem
 • Mulighet til å stedfeste og visualisere risiko på kart
 • Strukturert hjelp til å gjennomføre og dokumentere analysen
 • Bidrag til en kontinuerlig ROS-prosess. Analyse, planlegging, gjennomføring og evaluering.
 • Oversikt over risiko og status på arbeidet
 • Visuell fremstilling i matriser
 • Beslutningsstøtte i risikostyring
 • Spart tid på dokumentasjon og prosess
 • Økt kunnskap og bevissthet
 • Økt trygghet

 

CIM Risk bidrar til:

 • Bedre gjennomføring og dokumentasjon av prosessen
 • Oversikt over uønskede hendelser og risikofaktorer
 • Prioritering av forebyggende og skadebegrensende tiltak
 • Vurdering av effekten av iverksatte tiltak
 • Forenklet rapportering
 • Bedre oppfølging av ROS-arbeidet

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du lurer på hvordan våre kunder jobber med risiko- og sårbarhetsanalyser vil vi anbefale å lese noen av våre referansetekster.

 

Til slutt kan vi anbefale en runde innom beredskapsbloggen.no for en nærmere oversikt over relevante artikler.