For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Sikkerhet i CIM

Oversikt
Del på

Din informasjonssikkerhet – vår prioritet!

One Voice AS er 100% norskeid, og underlagt Sikkerhetsloven som godkjent leverandør til gradert nett. Hos oss står sikkerhet høyt på agendaen gjennom våre daglige rutiner knyttet til kvalitet og sikkerhet.

 

Vi garanterer:

Kontinuerlig ivaretakelse av konfidensialitet og integritet

 • Våre løsninger driftes av One Voice med støtte fra dedikert driftspartner
 • Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste
 • Vi, våre partnere og våre kunder utfører regelmessige sikkerhetstester på våre løsninger – produkt så vel som system
 • Kundeinstallasjoner er strengt separert. Tilgang til innhold og informasjon kontrolleres av kundene selv
 • All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert
 • Oppgraderinger gjøres sømløst og fortløpende og i dialog med deg som kunde

 

Kontinuerlig ivaretakelse av tilgjengelighet

 • Vi overvåker alle installasjoner 24/7/365
 • Vi kan levere høysikker drift med EMP-sikring nivå 2 
 • Vi tilbyr 24/7/365 vakttjeneste for driftsavbrudd og en dedikert kriseorganisasjon som ivaretar større avvik og hendelser
 • Vi tilbyr kritisk support 24/7/365
 • Vi har kontinuerlig overvåkning av både servere og infrastruktur med automatisk varsling ved avvik
 • Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data
 • Alle driftskomponenter leveres av anerkjente leverandører

 

Vår kvalitets- og sikkerhetsstyring

 • Vi lever som vi predikerer - vi bruker vårt eget produkt som styringssystem
 • Våre sertifiseringer og klareringer omfatter hele virksomheten og styringssystemet
  • ISO 9001 (krav til kvalitetsstyring) sertifisering
  • ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet) sertifisering
 • Vi er underlagt Sikkerhetsloven som følge av vår og vårt produkts rolle i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet:
  • CIM er valgt som nasjonalt krisehåndteringssystem i Norge på gradert og ugradert nett. Av det følger at One Voice er sjekket, godkjent og autorisert som leverandør.
  • Ansatte i One Voice, hos vår dedikerte driftspartner og utvalgte partnere har nasjonal sikkerhetsklarering
  • Vi autoriserer, tester og reviderer alle ansatte, partnere og leverandører involvert