For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Om oss

Historie og fakta om One Voice

Etter vår tids største naturkatastrofe, tsunamien i Asia i 2004, ble One Voice etablert i mars 2006 med ambisjon om å hjelpe norske myndigheter og store virksomheter i håndteringen av kriser og katastrofer. Etter dette har vi hjulpet regjeringens krisestøtteenhet med håndtering av en rekke tragiske hendelser, herunder bombingen av regjeringslokalene og skytingen på Utøya 22. juli i 2011.

 

One Voice er en teknologibedrift, med hovedkontor og forankring i teknologihovedstaden Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet  risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, hendelse- og krisehåndtering samt kart og varsling. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og er utviklet gjennom 11 år. Virksomheten har nærmere 40 ansatte, og består i tillegg av eksterne og tett tilknyttede partnere innen IT-drift og rådgivning. One Voice har avdelinger i Stavanger og Oslo, og et eget datterselskap i London.

 

Sammen med vår nasjonale partner One World, har vi også opprettet selskapet Xpolar AS, som har beredskapsfaglig øving og trening som fokus, med base i Longyearbyen på Svalbard.

 

CIM som motor i nasjonal beredskap

CIM benyttes i dag i en rekke bransjer og sektorer som er spesielt utsatt. Vi er i dag sentral i nasjonal beredskap mot kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, drivstoff, elektronisk kommunikasjon, fremkommelighet, helse og omsorg, nød- og redningstjeneste og ikke minst kommuners evne til krisehåndtering og ledelse.

 

Siden innføringen av DSB-CIM har vi blant annet levert NSB-CIM til NSB, HelseCIM til Helsedirektoratet, regionale helseforetak og helseforetak, KystCIM til Kystverket, POD-CIM til Politidirektoratet og politidistriktene, atomberedskap.no til Statens strålevern, KunnskapsCIM til universiteter og høgskoler, METCIM til Meteorologisk institutt og NVE-CIM til Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Vi har sterke fotavtrykk, med leveranser av CIM-løsninger innen områder som bank og finans, samferdsel (NSB, BaneNor, Ruter, Color Line, Kystverket, Avinor m/flere), kraft (Agder Energi, Eidsiva Energi), olje og gass (ConocoPhillips, Total, Eni, AkerBP, Resq, OFFB, Seadrill m/flere), helse, kunnskap, næringsmiddel (Nortura, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet m/flere), mathelse, folkehelse, industri, energi, arrangement, kringkasting og IKT.

 

Del på