For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Nasjonal beredskapsaktør

11.03.2016 10 år som nasjonal beredskapsaktør

Etter vår tids største naturkatastrofe, tsunamien i Asia i 2004, ble One Voice etablert i mars 2006 med ambisjon om å hjelpe norske myndigheter og store virksomheter i håndteringen av kriser og katastrofer. Etter dette har vi hjulpet regjeringens krisestøtteenhet med håndtering av en rekke tragiske hendelser, herunder bombingen av regjeringslokalene og skytingen på Utøya 22. juli i 2011. Sammen med våre kunder har vi møtt utfordringer og stått i stormen, og vært med på å forbedre norsk beredskap, til sjøs, i luften og på land.

 

Fra tsunami til verdensledende krisehåndtering

Det hele startet med Reinås-utvalget sin knusende kritikk mot krisehåndteringen til Utenriksdepartementet (UD) etter tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia julen 2004, og påfølgende CIM-leveranse til alle Utenriksdepartementet sine ambassader og utenriksstasjoner høsten 2006. Allerede i 2007 fulgte regjeringens krisestøtteenhet (KSE) etter med strategisk krisehåndtering for departementene – starten på en eventyrlig reise.

 

Å bygge lønnsom virksomhet tar tid og det var først når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2009 inngikk avtale om kjøp av CIM (DSB-CIM) for direktoratet, alle sivilforsvarsdistrikt, fylkesmenn og kommuner at det virkelig løsnet.

 

Tragisk nok utløser store katastrofer og uønskede hendelser et fokus på manglende forberedthet og evne til å håndtere kriser. Selskaper som har opplevd store transportulykker, askeskyer, radioaktiv stråling, ekstremvær, driftsstans i kritiske IT-systemer og strømtilførsel har alle en ting felles, de har gjennom årene blitt kunder av One Voice.

 

CIM som motor i nasjonal beredskap

CIM benyttes i dag i en rekke bransjer og sektorer som er spesielt utsatt. Vi er i dag sentral i nasjonal beredskap mot kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, drivstoff, elektronisk kommunikasjon, fremkommelighet, helse og omsorg, nød- og redningstjeneste og ikke minst kommuners evne til krisehåndtering og ledelse.

 

Siden innføringen av DSB-CIM har vi blant annet levert VegCIM til Statens vegvesen Vegdirektoratet, NSB-CIM til NSB, HelseCIM til Helsedirektoratet, regionale helseforetak og helseforetak, KystCIM til Kystverket, POD-CIM til Politidirektoratet og politidistriktene, atomberedskap.no til Statens strålevern, KunnskapsCIM til universiteter og høgskoler, METCIM til Meteorologisk institutt og NVE-CIM til Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Vi har i tillegg levert CIM-løsninger innen områder som bank og finans, samferdsel, kraft, olje og gass, helse, kunnskap, næringsmiddel, mathelse, folkehelse, industri, energi, arrangement, kringkasting og IKT.

 

Viktige samarbeidspartnere

Gjennom årene har vi samarbeidet med ulike aktører som vi gjerne deler suksessen med. Teleplan som eier og partner var viktig i oppstarten av virksomheten, og gode samarbeidspartnere som One World, RESQ, OFFB og UMS har vært med oss i lang tid.

Sist, men ikke minst er det viktig å rette en stor takk til våre krevende og engasjerte kunder, som gjennom sine innspill og delaktighet har bidratt til at CIM fremstår som det produktet det er i dag.

 

Internasjonal sats

Allerede i 2007 ble den første internasjonale avtalen signert, men det tok mange år før vi igjen lyktes internasjonalt. Da med en av Europas største leverandører av elektrisitet, Vattenfall, med sine 30 000 ansatte. Med suksessen innen olje og gass i Norge fikk vi et godt utstillingsvindu internasjonalt. Dette førte til leveranser til giganter som Suncor, Repsol, ENI, TOTAL, Seadrill og Siemens.

 

Derimot var det først i 2015 vi tok skikkelig sats internasjonalt. Etter forhandlinger med det som nå er vår internasjonale samarbeidspartner, Control Risks, ble vi valgt som deres globale leverandør av krisestøtteverktøy. Valget skjedde etter at de hadde gjennomført sitt «extensive global search for best in class system». Sammen har vi utviklet Crisis Resillience Online, CRO – powered by CIM. Produktet har fått en svært god mottakelse i det internasjonale markedet og har allerede bidratt positivt til videre vekst i One Voice.

 

24/7/365 – det passer aldri med en krise

Samfunnsutviklingen og dagens trusselbilde har gjort oss spesielt sårbar for villedede handlinger som terror og sabotasje. Arbeidet for å gjøre samfunnet mer robust og beskytte virksomhetenes verdier har aldri vært viktigere. For å tilby våre produkter og tjenester på området må vi ta sikkerhet på alvor. Sikkerhet i produktet, i driftsplattformen, i våre rutiner og blant våre ansatte, er og vil være vesentlig også i fremtiden.

 

Våre systemer skal være tilgjengelig 24/7 verden rundt, for som vi alle vet - det passer aldri med en krise.