'

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Bedre situasjonsbilde

13.05.2016 Bedre situasjonsbilde med tidslinje og kart

Mobilt brukergrensesnitt i CIM

One Voice har nylig lansert versjon 10.30 av CIM og tidlig i høst er vi klar med CIM 10.60. De to nye versjonene har til sammen mange relevante oppgraderinger i den mest brukte funksjonaliteten.

 

One Voice lanserer 3 oppgraderinger årlig. Vi har videreført det gode arbeidet med å forbedre brukeropplevelsen, og fra 10.30 vil vi komme med et forbedret innloggingsbilde, ny funksjonalitet, nye ikoner, og med såkalte mega-menyer. Mega-menyene er viktige for å forenkle bruken av CIM, og gjøre det enklere og raskere å finne frem til riktig informasjon. Denne typen menyer er nå mer og mer vanlig på mange nettsider.

 

Noe av det mest sentrale i krisehåndtering er muligheten til å etablere et godt situasjonsbilde som beslutningsgrunnlag. CIM har god funksjonalitet for dette i dag, men vi forbedrer dette ytterligere ved å innføre en tidslinje i loggen, som forenkler oversikten og gir et raskere bilde av hendelsen. I tillegg viderefører vi utviklingen av kart, som var en av de virkelig store nyhetene i versjon 10.00, med blant annet bedre tegneverktøy og også her mulighet for tidslinjevisning. Vi tror mange vil ha god nytte av en visuell fremstilling av informasjon fra CIM og at både tidslinje og kart vil være sentrale funksjoner i vellykkede kriseorganisasjoner.

 

Gjennom de to versjonene har vi utviklet bedre støtte for å gjennomføre kommunal ROS iht Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine krav. Dersom du har andre krav støtter modulen å lage andre språkvariabler slik at du kan tilpasse terminologien etter valgt metodikk for analyse.

 

Vi forbedrer også funksjonalitet i vår loggfunksjon tilpasset vakttjenester og daglige driftstjenester, oppgavehåndteringen og varslingsfunksjonaliteten er oppgradert, og for de som også bruker prosedyre og kvalitetsfunksjonaliteten i CIM har vi forbedret navigasjonsmuligheten og tegnefunksjonaliteten til prosessillustrasjoner. Her vil man kunne nyttiggjøre seg av et prosessbibliotek til å tegne arbeidsprosesser og flytdiagrammer på en profesjonell måte direkte i CIM.

 

Til versjon 10.60 og videre inn i versjon 11.00 utvikler vi en egen funksjonalitet for å bedre beskrive og dokumentere kompetanse, kvalifikasjoner samt øving og trening. Vi utvikler funksjonaliteten i tett samarbeid med noen av våre kunder, og mener dette vil være et viktig verktøy for å både planlegge, gjennomføre og dokumentere relevant kompetanse i virksomheten.

 

Vi har også utviklet en bedre og mer smidig funksjonalitet for å kunne melde avvik, forbedringsforslag og andre tilbakemeldinger fra den mobile versjonen av CIM som er optimalisert for nettbrett og telefoner.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål til funksjonalitet i de nye versjonene av CIM.