'

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

CIM Awards 2017

02.10.2017 CIM Awards 2017

CIM-awards.jpg

På årets CIM-konferanse ble det delt ut priser for årets CIM-virksomhet og årets CIM-sjel. Juryen var uavhengig av One Voice og CIM, og besto av Jack Fischer Eriksen fra Næringslivets Sikkerhetsråd og Line Steinnes fra Total E&P Norge.

 

Prisen ble delt ut under konferansemiddagen, og det var glade og stolte vinnere som mottok heder og ære. Vinnerne i begge kategoriene la vekt på at det var godt og grundig teamarbeid som har gjort det mulig for de å motta prisene.

 

Årets CIM-virksomhet

Vi lette etter en virksomhet som bruker CIM på en helhetlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet, sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i sin virksomhet.

 

Årets CIM-virksomhet: AVINOR

 

Bilde: Representant og mottaker av prisen for AVINOR - Johan Lindstrøm. 

 

Årets CIM-virksomhet: AVINOR, representert ved Johan LindstrømOm vinneren sier juryen dette:

«Vinneren har gjennom mange år arbeidet målrettet med sin sikkerhet og beredskap. Bransjens krav er blant de strengeste og enhver hendelse har blitt og blir gransket med den største nøyaktighet.

Vinneren har hatt CIM som verktøy både i beredskap og krisehåndtering, men også i daglig drift i snart et 10-år. De har integrert CIM med øvrig infrastruktur og effektivisert egen organisasjon og frigitt ressurser fra manuelle arbeidsoppgaver som en direkte konsekvens av implementeringen.

De tre siste årene har de bygd sten på sten i sin organisasjon og implementert CIM i virksomhetens største enheter. Arbeidet er godt forankret i ledelsen og virksomhetens ressurser har utvist en fremdragende stå-på-vilje i å se muligheter og fordeler ved bruk av verktøyet i arbeidet med å styrke sin sikkerhet og beredskap.

Virksomheten har lang erfaring i øving og trening og dokumenterer i detalj hvordan de øver.  De har også utviklet egne verktøy for måle effektivitet og rapportere på dette under øvelser og hendelser. De har en ambisjon om å bruke systemet til daglig i øvelse og trening basert på et «Train as you fight»-prinsipp

Vinneren har ambisjoner om og er kommet langt i å innføre CIM som system for krisehåndtering på 45 lufthavner og konsernledelsen i Norge. Dette inkluderer varsling, loggføring, rapportering med mer.»

 

De nominerte i kategorien var: AVINOR, NRK og Meteorologisk institutt.

 

Årets CIM-sjel

Vi så etter en ildsjel, som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, som er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt.

 

Årets CIM-sjel(er): Camilla S. Riise og Christopher Moen ved Krisestøtteenheten, Justis- og beredskapsdepartementet

 

Bilde: Representant for vinnerne, og mottaker av prisen Christopher Moen.

 

Årets CIM-sjeler - representert ved Christopher Moen Om vinneren sier juryen dette:
«Vinneren av årets CIM sjel har gjennom mange år arbeidet i skyggen av sine ledere med å bygge et helhetlig beredskaps- og krisestøtteverktøy for et hundretalls brukere. I travle tider, med korte tidsfrister og krevende situasjoner har vinneren motivert og ledet implementeringen og forvaltningen av CIM.  Vinneren har vært pådriver med sin kunnskap om CIM, prosessene og virksomhetens måte å benytte verktøyet på.

 

Vinneren har i mange år vært kontinuitetsbæreren i virksomheten og den som har holdt i alt fra kurs og opplæring til konfigurering av verktøy og det tekniske arbeidet, men har selv vært en aktiv sluttbruker både før under og etter 22. juli.

De to er svært sentrale i arbeidet med å formidle og øke kunnskapen om CIMs rolle i departementsfellesskapet og står sammen om å forvalte og videreutvikle CIM 24/7 i driften av Situasjonssenteret ved Krisestøtteenheten.

 

De har arbeidet med å få på plass en begrenset løsning slik at departementene også kan loggføre gradert informasjon iht. sikkerhetsloven, noe som er svært viktig når man arbeider med sentral og strategisk krisehåndtering.»

 

De nominere i kategorien var:

  • Per Ketil Riisem, Trondheim kommune
  • Camilla S. Riise og Christopher Moen, Justis- og beredskapsdepartementet
  • Åshild Steinberg Holmen, Stavanger kommune
  • Johan Lindstrøm, Avinor
  • Torstein Breivik, Karmøy kommune

Bilde under: juryen - bestående av Jack Fischer Eriksen fra Næringslivets Sikkerhetsråd og Line Steinnes fra Total E&P Norge.

Juryen CIM Awards 2017