For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Modulkampanje

13.11.2017 Modulkampanje

Ved avtaleinngåelse innen 31. desember tilbyr vi tre moduler til -20 prosent. Support, vedlikehold og drift følger gjeldende prisliste.

 

Vi tilbyr følgende tre moduler i modulkampanjen:

 

Kampanje modul - VTS-analyseVTS-analyse

VTS-analyse er en operasjonalisering av VTS-metoden som er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Du blir ledet igjennom prosessen, steg for steg. VTS-metoden følger NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse.

 

For mer informasjon om VTS-analyse se vtsanalyse.no.


Kampanjemodul - KvalifikasjonKvalifikasjon

Hvilken kompetanse har den enkelte? Og hva er gyldigheten på denne? CIM hjelper deg å forenkle og effektivisere oversikten i egen virksomhet.

 

Det meste av kompetansebyggingen skjer der du jobber. Vi får tilbakemelding fra mange om at det er krevende å holde oversikt over hvem i virksomheten som har hvilken type kompetanse og hvor oppdatert denne er. Vi har ut i fra dette behovet utviklet kvalifikasjonsmodulen som gir god styring og oversikt over virksomhetens ulike typer kompetanse. Du slipper permer, kartotek og arkivskap, eller regneark på fellesområder som mange har tilgang til. Ved å dokumentere kvalifikasjoner og kompetanse i CIM har du full historikk og tilgangsstyring for å sikre at ingen data forsvinner eller manipuleres.

 

Les med om kvalifikasjonsmodulen her.

 

Kampanjemodul - HMS- og avviksregistrering

HMS- og avviksregistrering

Modulen benyttes til å registrere og behandle ulike typer avvik, for eksempel HMS-avvik, driftsavvik, kvalitetsavvik, IKT-avvik, sikkerhetsavvik, observasjoner eller forbedringsforslag. Modulen har blant annet automatisk e-postvarsling til prosedyre- og prosessansvarlig ved registrering av saker, avanserte rapportfunksjoner og saksbehandling med notatlogg, vedlegg, tiltakskort og oppgaver. Du kan sette opp mulighet for registrering direkte i modulen fra eksterne nettsider.

 

Les mer om modulen for HMS- og avviksregistrering,  og mer om HMS- og avviksregistrering i CIM.


Hvis du vil vite mer, og/eller ønsker en uforpliktende demonstrasjon - ta kontakt! Du kan ta direkte kontakt med din kundekontakt, eller via leveranse@onevoice.no /telefon 400 01 908.