For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

One Voice deltar i ANYWHERE

22.09.2016 One Voice deltar i forskningsprosjekt i regi av EU

ANYWHERE er et forskningsprosjekt som strekker seg over 4 år og som skal være ferdig i 2020. Det er Polytechnic University of Catalunya i Barcelona som koordinerer prosjektet og det har en total budsjettramme på over 12 millioner euro. Norske partnere i prosjektet er SINTEF og Helse Vest Stavanger. Prosjektet består av 9 ulike arbeidspakker av ulik karakter og med forskjellig innhold.

 

Prosjektet tar sikte på å kunne utvikle en programvare, som benytter allerede eksisterende teknologi og tjenester som input, for å kunne predikere og forutsi effekten av såkalt high impact weather. Dette er vær av ulik type som gir en kraftig påvirkning på samfunn, befolkning og infrastruktur. Ved å forutsi hvilke konsekvenser fremtidig vær har, vil enhter som driver med krisehåndtering være bedre i stand til å respondere på effektene av været.

 

One Voice er deltaker i prosjektets utvidede nettverk. Dette nettverker retter seg spesifikt mot små- og mellomstore bedrifter hvor industrien skal opptre som rådgivende og støttende parter i prosjektet. Totalt deltok litt i underkant av 100 personer fra ulike forskningsinstitusjoner, offentlige etater og bedrifter fra rundt omkring i Europa.

 

One Voice var invitert til å gi et innlegg om kommersialisering av software, og hvilke utfordringer og barrierer som kan stå i veien for å ta et softwareprodukt til det kommersielle markedet.