For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Presentasjon av SmartHelp

19.06.2017 Presentasjon av SmartHelp for Jan Tore Sanner

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tor Sanner var på besøk i Trondheim 19. mai, og vi hadde gleden av å presentere Smart Help i CIM for ministeren.

 

Presentasjon av SmartHelp 

 

Sanner var på besøk i Trondheim for å besøke virksomheter som ved å utvikle nye produkter eller tjenester med utgangspunkt i teknologi, skaper nye arbeidsplasser. Målet var å lære mer om mulighetene det å ta i bruk ny teknologi gir, men også se på utfordringene man kan støte på.

 

SmartHelp er utviklet av vår samarbeidspartner smarthelp.no, i utgangspunktet for å effektivisere og forbedre dialogen mellom nødetater og personer i nød. Med vårt samarbeid brukes det nå også av arbeidsgivere for å følge opp egne ansatte på risikofylte oppdrag eller på oppdrag i områder med et visst risikonivå.

 

Ministeren fikk demonstrert løsningen. Både hvordan en privatperson kan komme i kontakt med en nødetat, og hvordan en arbeidsgiver kan kommunisere med den eller de som befinner seg i et område hvor noe kritisk inntreffer. Med SmartHelp i CIM kan man raskt og enkelt kommunisere både med enkeltpersoner, og med grupper du selv definerer på bakgrunn av eksempelvis deres behov for hjelp eller informasjon. Sanner fikk se hvor enkelt det er å se hver enkeltes eksakte posisjon, gjennom posisjonslokalisering sendt fra mottakers telefon.

 

Et levende eksempel

Omtrent i det ministeren ankom 110-sentralen, kom det inn en melding til nødetatene om en bilbrann. Utfordringen var at bilføreren var ukjent i området, og hadde store problemer med å gi en god beskrivelse av hvor han og den brennende bilen befant seg. Ved bruk av SmartHelp hadde dette ikke vært en utfordring, og nødetatene kunne komme raskere til unnsetning.

 

I tillegg til kommunal og moderniseringsministeren, var også nødetatene, fylkesmannsembetene og kommunal sektor representert. De var alle tydelige på at digitalisering er viktig for å skape effektivitet og gode arbeidsvilkår, slik at den enkelte kan handle raskt og presist når noe inntreffer.