For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Beste beredskapsfylke

15.05.2017 Vestfold er landets beste beredskapsfylke

For to år siden var kommunene i Vestfold i bunnsjiktet av Direktoretat for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin årlige kommuneundersøkelse. Undersøkelsen sier noe om hvordan norske kommuner oppfyller de lovpålagte kravene til samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Etter målrettet og systematisk arbeid er de nå landets beste fylke på beredskapsarbeid. Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser er fornøyd. De har jobbet systematisk med tiltak etter funn fra tidligere undersøkelser og egne tilsyn. Alle kommunene i Vestfold har nå en overordnet beredskapsplan, de har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, og deltatt i kriseøvelser.

 

Alle fylkets 12 kommuner bruker CIM.

 

«Å ha et felles beredskapssystem er en klar fordel. Vi bruker CIM til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, bygge håndteringsevne, og etablere rutiner for krisehåndtering. Vi kan gjennomføre øvelser og treninger på en enhetlig måte, lære av hverandre, og samarbeide på en god måte», sier Kaiser i en kommentar. 

 

Lenker:

Tønsberg blad, "Vi er best i landet til å håndtere kriser"

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, "Markant bedring i kommunenes systematiske samfunnssikkerhetsarbeid