For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Vesuv i CIM

01.12.2016 CIM som plattform i web-basert utbruddsvarsling - «Vesuv i CIM»

I dag, 1. desember lanseres en ny utgave av Folkehelseinstituttets utbruddsvarslingssystem Vesuv. Systemet er bygd med CIM som plattform, og er en betydelig oppgradering fra dagens løsning, som har vært med i flere versjoner fra starten i 2005.

 

Hva er Vesuv?

I 2005 innførte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mattilsynet et vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) som skulle benyttes ved varsling av utbrudd av smittsomme sykdommer til Folkehelseinstituttet. Systemet, som er et varslings og rapporteringssystem for utbrudd av smittsomme sykdommer, ivaretar spesialist- og kommunehelsetjenestenes varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning.

 

Varsling ved mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer er en viktig del av beredskapsarbeidet. Rask og effektiv varsling gjør at hendelsen raskt kan vurderes og nødvendige tiltak iverksettes. Mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer er varslingspliktig i henhold til smittevernloven og MSIS-forskriften. Siden oppstarten i 2005 har over 2000 utbrudd blitt varslet i systemet.

 

Vesuv blir modul i CIM

CIM er et krisestøtteverktøy som er tatt i bruk av alle landets helseforetak, fylkesmenn og er tilgjengelig for alle landets kommuner. Vesuv blir nå en modul i CIM. Varsling i Vesuv gjøres ved å fylle ut et registreringsskjema med opplysninger om utbruddets omfang, mistenkt smittemåte og mistenkt årsak med videre. Når skjemaet er utfylt vil varsel automatisk bli sendt til Folkehelseinstituttet med kopi til Fylkesmannen og det regionale kompetansesenter for smittevern dersom det er påkrevd i henhold til forskriften. Varsel går også til Mattilsynet hvis det er et utbrudd relatert til mat, vann eller dyr.

 

Vesuv er tilgjengelig hos Folkehelseinstituttet, samt alle kommuner, fylkesmenn, helseforetak, regionale kompetansesenter, Mattilsynet og andre brukere med behov for å varsle utbrudd av smittsomme sykdommer. For de som ikke ennå har implementert CIM i sin organisasjon er det utviklet en web basert portalløsning som også kan benyttes for å melde utbrudd.

 

Produktutvikling hos One Voice

Etter en bestilling fra Folkehelseinstituttet i 2014, har vi i løpet av de siste 2,5 årene utviklet Vesuv i CIM. I løpet av prosjektet har vi jobbet tett med Folkehelseinstituttet for å lage en så optimal løsning som mulig. Prosjektet er finansiert av FHI og inneholdt blant annet et forprosjekt for å avdekke og beskrive behov, utfordringer og muligheter for løsninger, samt et hovedprosjekt som var delt opp i 6 ulike utviklingsløp. Dagens utrulling markerer slutten på prosjektet utviklingsmessig, men vi i One Voice ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Folkehelseinstituttet i viderutviklingen av Vesuv.