For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kurs

Kursoversikt One Voice

En investering i CIM er en investering i å håndtere en uønsket hendelse eller krise best mulig for å opprettholde virksomhetens troverdighet og eksistens. En forutsetning for optimal og effektiv bruk av CIM er høy kunnskap og gode ferdigheter hos de som skal bruke teknologien.

 

Vi har derfor utviklet mange CIM-kurs slik at du som kunde og CIM-bruker alltid har anledning til å oppdatere deg og lære mer. Alle våre kurs gjennomføres i våre egne kurslokaler i Trondheim eller på Lillestrøm. Kursdagen starter kl 09.00 og vi holder på til kl 15.30 inkludert lunsj midt på dagen.

 

Det eneste du må ta med egen bærbar pc (nettbrett er ikke tilstrekkelig). Vi lover å stille med våre beste instruktører som har lang fartstid med bruk av CIM og fra krise- og beredskapsarbeid.

 

Vi setter opp kurskalender for et halvår frem i tid. Kursdatoer for høst og vinter 2017 vil komme i starten av august.

 

Ta meg til påmeldingsskjema

CIM grunnkurs

Grunnkompetanse i bruk av CIM er et viktig grunnlag for å benytte dataverktøy når du håndterer uønskede og krevende hendelser som inntreffer. Gjennom å lære om hvordan virksomhetens kriseledelse kan benytte CIM vil du kunne starte arbeidet med å effektivisere arbeidsflyten i kriseorganisasjonen når du er ferdig med kurset.

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes kriseorganisasjon, enten som fasilitator, administrator eller deltager. Erfaring med krisehåndtering og beredskapsarbeid vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Generelt om CIM
 • Opprett hendelse
 • Loggføring
 • Kontaktinformasjon
 • Meldinger, mobilisering og varsling
 • Tiltakskort for effektiv håndtering
 • Oppgavetildeling
 • Mediehåndtering
 • Situasjonsrapportering
 • Informasjonstavler og situasjonsbilde
 • Planverk
 • CIM på mobile enheter
 • Administrasjon av brukere, innhold og malverk

 

Varighet: 2 dager, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 7 900,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdatoer Trondheim: 11.-12. april

Kursdatoer Lillestrøm: 26.-27. april og 14.-15. juni

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.

 

Meld meg på kurs

Risikoanalyse i CIM

Risikoanalyser er grunnlaget for hvordan du jobber videre med sikkerhet og beredskap på din arbeidsplass. Gjennom å bruke de ulike analysetypene i CIM vil du kunne starte prosessen med risikokartlegging i CIM når du er ferdig med kurset.

 

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes risikokartlegging, enten som fasilitator, administrator eller deltager. Erfaring med risikoanalyse og kjennskap til relevante standarder vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av analyser i CIM ved bruk av de ulike analysetypene
 • Tildeling av oppgaver
 • Visualisering og presentasjon av risikobildet
 • Rapportgenerering
 • Aggregering av risikobilde
 • Bruk av maler
 • Eksport og import-muligheter
 • Organisering av mappestruktur
 • Tilgangsstyring
 • Konfigurasjonsmuligheter

 

Varighet: 2 dager, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 7 900,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdatoer Trondheim: 16.-17. mars og 15.-16. mai

Kursdatoer Lillestrøm: 19.-20. april og 07.-08. juni

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.

 

Meld meg på kurs

Proaktiv kriseledelse i CIM

Effektiv kriseledelse er grunnlaget for hvordan du håndterer uønskede og krevende hendelser som inntreffer. Gjennom å lære om hvordan metodikken proaktiv kriseledelse kan benyttes sammen med CIM vil du kunne starte arbeidet med å effektivisere arbeidsflyten i kriseorganisasjonen når du er ferdig med kurset.

 

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes kriseorganisasjon, enten som fasilitator, administrator eller deltager. Erfaring med krisehåndtering og beredskapsarbeid vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Gjennomgang av metoden
 • Oppsett av nødvendige moduler
 • Bruk av nødvendige moduler

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdato Trondheim: 20. april

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.

 

Meld meg på kurs

Mediehåndtering i CIM

Effektiv mediehåndtering er grunnlaget for hvordan du ivaretar omdømmet og hensiktsmessig budskapsformidling når uønskede og krevende hendelser som inntreffer, eller i en ellers hektisk hverdag uten hendelser. Gjennom å lære om hvordan mediehåndtering kan benyttes sammen med CIM vil du kunne starte arbeidet med å effektivisere arbeidsflyten i kommunikasjonsorganisasjonen når du er ferdig med kurset.

 

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes media- og kommunikasjonsarbeid, enten som leder, rådgiver eller teknisk administrator. Erfaring med media- og kommunikasjonsarbeid vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Informasjonsbehovet under en krise
 • Kommunikasjonstiltak før, under og etter krisen
 • Overvåkning av media under en krise
 • Internkommunikasjon hva, hvorfor og når
 • Modulene for mediehåndtering i CIM
 • Arbeidsflyt for media- og kommunikasjonsarbeidet til hverdags
 • Arbeidsflyt for media- og kommunikasjonsarbeidet under kriser og uønskede hendelser
 • Rolleavklaringer og daglig drift
 • Trening, øvelse og evaluering

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdatoer Trondheim: 18. april

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.

 

Meld meg på kurs

Situasjonsbilde i CIM

Effektiv utarbeidelse av situasjonsbildet i sanntid er en viktig del av grunnlaget for hvilke tiltak og aktiviteter som iverksettes når du håndterer uønskede og krevende hendelser som inntreffer. Gjennom å lære om hvordan raskt etablere et riktig situasjonsbilde i CIM vil du kunne starte arbeidet med å effektivisere arbeidsflyten i kriseorganisasjonen når du er ferdig med kurset.

 

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes kriseorganisasjon, enten som fasilitator, administrator eller deltager. Erfaring med krisehåndtering og beredskapsarbeid vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Gjennomgang av funksjonalitet for å etablere et godt situasjonsbilde i CIM
 • Oppsett av nødvendige moduler
 • Bruk av nødvendige moduler

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdato Trondheim: 21. april

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.

 

Meld meg på kurs

Nivådelt krisehåndtering i CIM

Nivådelt kriseledelse er grunnlaget for hvordan du organiserer arbeidet med å håndtere uønskede og krevende hendelser som inntreffer. Gjennom å lære om hvordan metodikken nivådelt kriseledelse kan benyttes sammen med CIM vil du kunne starte arbeidet med å effektivisere arbeidsflyten i kriseorganisasjonen når du er ferdig med kurset.

 

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes kriseorganisasjon, enten som fasilitator, administrator eller deltager. Erfaring med krisehåndtering og beredskapsarbeid vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Gjennomgang av metoden
 • Oppsett av nødvendige moduler
 • Bruk av nødvendige moduler

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdato Trondheim: 19. april

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.

 

Meld meg på kurs

Pårørendehåndtering i CIM

God ivaretakelse av egne ansatte, deres pårørende, av evakuerte, og andre berørte, er en sentral del av arbeidet med å håndtere uønskede og krevende hendelser som inntreffer. Gjennom å lære om hvordan ivaretakelse av evakuerte, eget personell og pårørende under og etter en hendelse kan benyttes sammen med CIM, vil du kunne starte arbeidet med å forbedre dette i kriseorganisasjonen når du er ferdig med kurset.

 

Kurset er tiltenkt deg som skal ha en rolle i virksomhetenes evakuerte-, personell- og pårørendeorganisasjon, eksempelvis i en pårørendetelefon eller i et EPS-senter. Erfaring med krisehåndtering og beredskapsarbeid vil være en fordel men er ikke et må-krav.

 

Hovedinnhold:

 • Generelt om pårørendehåndtering
 • Viktige egenskaper når du skal møte de pårørende
 • Hva skal du formidle
 • Hvordan opptre
 • Regelverk
 • Hvordan bruke innringerlisten
 • Knytte berørte mot pårørende
 • Loggføre samtaler
 • Hvordan håndtere de som trenger å følges opp
 • Sende ut informasjon til alle berørte under og etter en hendelse
 • Lage pårørendesvar til pårørendetelefon-tjenesten
 • Importere fra andre steder i CIM inn til pårørendehåndtering

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

Maksimalt antall deltakere pr kurs: 8 personer

Kursdato Trondheim: 09. mai

 

Endelig bekreftelse på om kurset gjennomføres eller ikke sendes de påmeldte 14 dager før kursstart. Ikke bestill reise og opphold som ikke kan endres før bekreftelsen foreligger.