For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kurs

Kursoversikt One Voice

En investering i CIM er en investering i å håndtere en uønsket hendelse eller krise best mulig for å opprettholde virksomhetens troverdighet og eksistens. En forutsetning for optimal og effektiv bruk av CIM er høy kunnskap og gode ferdigheter hos de som skal bruke teknologien.

 

Vi har derfor utviklet mange CIM-kurs slik at du som kunde og CIM-bruker alltid har anledning til å oppdatere deg og lære mer. Alle våre kurs gjennomføres i våre egne kurslokaler i Trondheim, Longyearbyen eller på Lillestrøm. Kursdagen starter kl 09.00 og vi holder på til kl 15.30 inkludert lunsj midt på dagen.

 

Det eneste du må ta med egen bærbar pc (nettbrett er ikke tilstrekkelig). Vi lover å stille med våre beste instruktører som har lang fartstid med bruk av CIM og fra krise- og beredskapsarbeid.

 

Ta meg til påmeldingsskjema

Krisehåndtering Basis

I dette kurset fokuserer vi på krisehåndteringsmetodikk og gjennomgår følgende temaer:

 • Krisehåndteringens plass i det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet
 • Grunnleggende prinsipper for beredskap og krisehåndtering
 • Nivådelt organisering av krisehåndtering
 • Arbeidsform i krisestab
 • Informasjonsflyt
 • Varsling og mobilisering
 • Hendelsesregistrering og loggføring
 • Rollebaserte tiltakskort
 • Situasjonsbaserte beredskapsplaner

Det gjennomføres en mindre øvelse som demonstrerer arbeidsform i krisestab og tilhørende funksjonalitet i CIM.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Hendelseshåndtering med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne delta i en nærmere definert rolle i krisestab. Kurset er innrettet mot ledelse og koordinering på såkalt 2.linje-nivå, men vil også være nyttig for andre medlemmer av krisehåndteringsorganisasjonen.

 

Varighet: 2 dager, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 7 900,-  inkludert lunsj

 

Kurset arrangeres:

25.-26. oktober  - Lillestrøm

15.-16. november  - Longyearbyen

22.-23. november - Trondheim

3.-4. januar - Trondheim

17.-18. januar - Lillestrøm

29.-30. januar - Longyearbyen

14.-15. februar - Lillestrøm

5.-6. mars - Longyearbyen

21.-22. februar - Lillestrøm

 

 

Meld meg på kurs

Krisehåndtering Loggfører

OBS! For å delta må du ha gjennomført og bestått kurset KRISEHÅNDTERING BASIS.

 

I dette kurset fokuserer vi på loggfører sin funksjon i krisestaben og gjennomgår følgende temaer:

 • Repetisjon av temaer fra kurset KRISEHÅNDTERING BASIS
 • Loggfører-rollen
 • Informasjonsflyt og oversikt i krisehåndtering
 • Gjennomføring av status-/stabsmøter
 • Bruk av informasjonstavler

Det gjennomføres en mindre øvelse som demonstrerer loggførers funksjon knyttet til arbeidsform i krisestab og tilhørende funksjonalitet i CIM.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Hendelseshåndtering/Loggfører med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne fylle rollen som loggfører i krisestab. Kurset er innrettet mot de som har slik funksjon knyttet til koordinering og ledelse på såkalt 2.linje-nivå.

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

 

Kurset arrangeres:

24. januar - Lillestrøm

4. april - Lillestrøm

 

 

Meld meg på kurs

Krisehåndtering Leder

OBS! For å delta må du ha gjennomført og bestått kurset KRISEHÅNDTERING BASIS.

 

I dette kurset fokuserer vi på loggfører sin funksjon i krisestaben og gjennomgår følgende temaer:

 • Repetisjon av temaer fra kurset KRISEHÅNDTERING BASIS
 • Leder-rollen
 • Operativ og strategisk kriseledelse
 • Kommunikasjon i nivådelt krisehåndteringsorganisasjon
 • Informasjonsflyt og leders oversikt i krisehåndtering
 • Ledelse av status-/stabsmøter
 • Oppfølging av krisehåndteringspersonell og evaluering av håndtering

Det gjennomføres en mindre øvelse som demonstrerer leders funksjon knyttet til arbeidsform i krisestab og tilhørende funksjonalitet i CIM.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Hendelseshåndtering/Leder med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne fylle rollen som leder i krisestab. Kurset er innrettet mot de som har slik funksjon på såkalt 2.linje-nivå, men vil også være nyttig for deg som har en rolle i strategisk kriseledelse.

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 200,-  inkludert lunsj

 

Kurset arrangeres:

25. januar - Lillestrøm

5. april - Lillestrøm

 

 

Meld meg på kurs

Risikoanalyse Basis

I dette kurset arbeider ut fra standarden NS-5814 og gjennomgår følgende temaer:

 • Risikoanalysens plass i det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet
 • Grunnleggende analyseteori
 • Arbeidsmetodikk for ROS-analyse
 • Kommunikasjon av risiko og oppfølging av analyse
 • Bruk av CIM Analyse (tidligere CIM Risk)
 • Arbeid med egen analyse under veiledning

Best utbytte får du om du tar med deg et analyseoppdrag fra egen virksomhet som du kan begynne på under kurset. Alternativt vil instruktøren hjelpe deg å sette opp en øvingsanalyse.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Analyse med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne lede gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse og utnytte tilhørende analysefunksjonalitet i CIM.

 

Varighet: 2 dager, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 7 900,-  inkludert lunsj

 

Kurset arrangeres:

18.-19. oktober - Lillestrøm

6.-7. desember - Trondheim

10.-11. januar - Lillestrøm

7.-8. februar - Lillestrøm

14.-15. mars - Lillestrøm

 

 

Meld meg på kursRisikoanalyse VTS

I dette kurset arbeider vi ut fra standarden NS-5832 og gjennomgår følgende temaer:

 • Risikoanalysens plass i det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet
 • Grunnleggende analyseteori
 • Arbeidsmetodikk for VTS-analyse
 • Kommunikasjon av risiko og oppfølging av analyse
 • Informasjonssikkerhet i analyse- og planarbeid
 • Bruk av CIM Analyse (VTS)
 • Arbeid med egen analyse under veiledning

Best utbytte får du om du tar med deg et analyseoppdrag fra egen virksomhet som du kan begynne på under kurset. Alternativt vil instruktøren hjelpe deg å sette opp en øvingsanalyse.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Analyse VTS med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne lede gjennomføring av sikringsrisikoanalyse og utnytte tilhørende analysefunksjonalitet i CIM.

 

Varighet: 2 dager, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 7 900,-  inkludert lunsj

 

Kurset arrangeres:

8.-9. november - Lillestrøm

13.-14. desember - Trondheim

20.-21. februar - Trondheim

28. ferbruar-1. mars - Lillestrøm

 

Del på