For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Krisehåndtering Basis

Krisehåndtering Basis

I dette kurset fokuserer vi på krisehåndteringsmetodikk og gjennomgår følgende temaer:

  • Krisehåndteringens plass i det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet
  • Grunnleggende prinsipper for beredskap og krisehåndtering
  • Nivådelt organisering av krisehåndtering
  • Arbeidsform i krisestab
  • Informasjonsflyt
  • Varsling og mobilisering
  • Hendelsesregistrering og loggføring
  • Rollebaserte tiltakskort
  • Situasjonsbaserte beredskapsplaner

Det gjennomføres en mindre øvelse som demonstrerer arbeidsform i krisestab og tilhørende funksjonalitet i CIM.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Hendelseshåndtering med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne delta i en nærmere definert rolle i krisestab. Kurset er innrettet mot ledelse og koordinering på såkalt 2.linje-nivå, men vil også være nyttig for andre medlemmer av krisehåndteringsorganisasjonen.

 

Varighet: 2 dager, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 8 900,- eks. mva.

 

Kurset arrangeres:

22. - 23. oktober

19. - 20. november

 

Påmelding:

 

Del på